Velkommen til

NAF MC Sarpsborg og Rakkestad

NAF MC SaRa ble stiftet 10.mai 1998, og dekker hele Søndre Viken.

Klubben er organisasjonsmessig tilknyttet NAF avd. Sarpsborg,

og har ca 460 medlemmer

Siste nytt:

1. mai tur avlyses 😔


Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse årets 1. mai tur. Det er vanskelig å forutse i hvilken takt gjenåpningen av Norge vil ha og i vårt område er det fremdeles strenge tiltak. Disse vil vare frem til tidligst 25. april. Vi håper på forståelse og håper å komme sterkere tilbake neste år14. april 2021

Utsettelse av gruskurset.

Våre deler av Viken fylke ligger fremdeles under strenge restriksjoner og de vil vare til tidligst 25 april. Styret i NAF MC Sa-Ra ser seg dessverre nødt til å utsette kursene 24. og 25 april.

Vi kan på nåværende tidspunkt ikke planlegge for nye datoer, men vil gjennomføre kursene så snart samfunnet har åpnet opp tilstrekkelig.

Vi beklager det inntrufne og håper på forståelse.


16. mars 2021

Planlegging av aktiviteter.
Det er veldig utfordrende å planlegge for aktiviteter i disse dager.
Vi ser oss derfor nødt til å avvente med annonsering av planlagte aktiviteter til nært forestående.
Alle aktiviteter i år settes opp med forbehold om vi kan gjennomføre.
Gruskurset 24 og 25 april bør vi kunne gjennomføre med tydelige korona tiltak.
1. mai turen er nok mer usikker, da dette er arrangement uten påmelding.
Når det gjelder sommerturen med overnatting i juni, er vi nødt til å følge gjeldene råd på dette tidspunktet fra helsemyndighetene.
Med andre ord – Det blir kortere varsler i år om vi kan gjennomføre de enkelte aktiviteter.
Følg med her på hjemmesiden eller på vår Facebook side for oppdatert informasjon.


09. mars 2021

Årsmøte i år ble gjennomført digitalt. Det ga en veldig god oppslutning i forhold til tidligere års fysiske årsmøter. De ble en endring i styret. Fred Tore Hagland gikk ut da han har tatt en pause fra MC. Nytt styremedlem Kai Arild Stenersen ønskes velkommen til oss. Han har tidligere vært leid inn som kursveileder på våre gruskurs og vi vet at han blir en god ressurs for oss i NAF MC Sa-Ra.

Første styremøte for å konstituere styret er satt til 15. mars 21Følg oss på Facebook: