NAF MC Østfold og Follo holder to forskjellige kurs:

<Sikker På MC> og <Gruskurs for Adventure motorsykler>